Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku,

Niniejszy dokument ma za zadanie przybliżyć Ci kwestie związane z gromadzeniem, przetwarzaniem i udostępnianiem wprowadzanych przez Ciebie do naszej aplikacji danych osobowych, danych gromadzonych przez nasz serwer oraz informacjach o plikach „cookies”.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. DEFINICJE TERMINÓW

 1. Polityka prywatności – niniejsza polityka prywatności.
 2. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Administrator danych – podmiot decydujący o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych.
 4. Aplikacja – aplikacja mobilna Friend In Need przeznaczona na urządzenia mobilne
  z systemem operacyjnym iOS lub Android.
 5. Właściciel, Operator, Administrator – Fundacja Dziewięciu Braci z siedzibą: Plac Świętego Józefa 2/25, 62-800 Kalisz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców oraz Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000861814, NIP: 6182186627, REGON: 38711166200000.
 6. KlientUżytkownik, Ty – osoba fizyczna, która korzysta z funkcjonalności Aplikacji zainstalowanej na urządzeniach mobilnych.

II. INFORMACJE OGÓLNE 

 1. Aplikacja pozyskuje informacje o Kliencie w jeden z poniższych sposobów:
 • jeśli Klient dobrowolnie wprowadzi swoje dane do naszych formularzy udostępnionych w Aplikacji, np. podczas rejestracji swojego konta,
 • podczas korzystania z Aplikacji w zakresie danych analitycznych (metadanych) zbieranych podczas korzystania z Aplikacji np. informacja o tym, który z ekranów był najdłużej wyświetlany przez Klienta.
 1. Polityka prywatności ma za zadanie poinformować Ciebie o rodzajach gromadzonych przez Administratora danych, sposobie ich przetwarzania oraz realizacji Twoich praw do żądania sprostowania, usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania tych danych. Polityka prywatności nie zastępuje polityki bezpieczeństwa, prowadzonej przez Właściciela zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
 2. Wprowadzone do Aplikacji dane określone w pkt. III Polityki prywatności przetwarzane są zgodnie z RODO, oraz krajowymi przepisami prawa.

III. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator zbiera następujące informacje podane dobrowolnie przez Klienta:
 1. imię i nazwisko,
 2. adres email,
 3. data urodzenia,
 4. kod pocztowy,
 5. numer telefonu (na podany numer wysyłany jest kod SMS służący do autoryzacji użytkownika przy każdym logowaniu),
 6. języki, w których chcesz się komunikować,
 7. specjalizacje (w przypadku wolontariusza – wybór z dostępnej listy),
 8. informacja o byciu wolontariuszem lub uchodźcą,
 1. Podane przez Ciebie dane wykorzystywane są:
  1.  na potrzeby realizacji funkcjonalności Aplikacji (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt b RODO);
  2. o ile wyrazisz na to zgodę – w celu przesyłania newslettera (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a RODO).
 2. Dane mogą zostać udostępnione bądź przekazane:
 1. firmie informatycznej, serwisującej oprogramowanie Aplikacji –
  w granicach w jakich jest to konieczne dla zapewnienia niezakłóconego działania Aplikacji,
 2. doradcom prawnym w zakresie obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń związanych z korzystaniem przez Klienta z Aplikacji,
 3. Firebase Inc. z siedzibą w Stanach Zjedonoczonych (https://firebase.google.com/docs/analytics) w zakresie danych analitycznych (metadanych) wskazanych w pkt. II ppkt 1 lit. b) Polityki prywatności zbieranych podczas korzystania z Aplikacji (zaleca się zapoznanie z polityką ochrony prywatności Firebase Inc. dostępną pod adresem: https://firebase.google.com/support/privacy?hl=pl), 
 4. Sendbird Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych w zakresie niezbędnym do działania Sendbird, tj. „wtyczki” zapewniającej funkcjonalność czatu w Aplikacji
  i automatycznych powiadomień (zaleca się zapoznanie z polityką ochrony prywatności Sendbird Inc. dostępną pod adresem: https://sendbird.com/privacy-notice),
 5. upoważnionym organom państwowym – w granicach wyznaczonych przez przepisy prawa zobowiązujące Administratora do udostępnienia danych tym organom.
 6. Twoje dane są przetwarzane do momentu zajścia późniejszego z następujących zdarzeń: 
 1. upływ terminu przedawnienia roszczeń związanych z korzystaniem
  z funkcjonalności Aplikacji,
 2. usunięcie konta Klienta w Aplikacji.
 1. Przysługuje Tobie prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych, 
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; możliwe jednak, że będzie to powodowało brak dostępu do niektórych funkcjonalności Aplikacji.
 2. Masz również prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.
 3. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych Administratora możliwy jest pod adresem: iodo@friendinneed.app

IV. LOGI SERWERA

 1. Informacje o logowaniu są odnotowywane w warstwie serwerowej Aplikacji. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Aplikacji oraz w celu zapewnienia jej jak najlepszej obsługi.
 2. Przeglądane przez Ciebie zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą̨ podlegać́:
 1.  czas nadejścia zapytania,
 2.  czas wysłania odpowiedzi,
 3.  nazwę̨ urządzenia, z którego korzystasz – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 4.  informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 5.  informacje o Twoim adresie IP.
 6. Dane powyższe nie są kojarzone z Tobą.

V. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

 1. Administrator korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią̨ dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są̨ w Twoim urządzeniu mobilnym i przeznaczone są do korzystania z Aplikacji. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają̨ nazwę̨ strony internetowej, z której pochodzą̨, czas przechowywania ich na urządzeniu mobilnym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta Aplikacji pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Właściciel lub podmioty z nim współpracujące.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które pomagają̨ zrozumieć́, w jaki sposób Klienci korzystają z Aplikacji, co umożliwia ulepszanie jej struktury
  i zawartości.
 5. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą̨ wpłynąć́ na niektóre funkcjonalności Aplikacji.
 6. Pliki cookies zamieszczane w Twoim urządzeniu  wykorzystywane mogą̨ być́ również̇ przez współpracujących z Właścicielem reklamodawców oraz partnerów.
 7. Zalecamy przeczytanie przez Ciebie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać́ zasady korzystania z plików cookies wykorzystywanych w statystykach.

VI. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES – JAK MAM WYRAZIĆ LUB WYCOFAĆ ZGODĘ ?

Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookies, możesz zmienić ustawienia Aplikacji.

VII. NEWSLETTER

 1. Masz możliwość otrzymywania newslettera na podany przez Ciebie adres e-mail podczas rejestracji konta w Aplikacji.
 2. Po wyrażeniu zgody możesz w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera wybierając odpowiednią pozycję w ustawieniach Aplikacji.

Dołącz do społeczności Friend In Need i uzyskaj pomoc lub tę pomoc podaruj.

© 2024 | Friend In Need